مسائل شرعی در مورد شکار


مسائل شرعی در مورد شکار
:

مسئله 2602 ـ اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری کافر باشد، یا یکی از آن دو نفر نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست.

مسئله 2603 ـ  اگر بعد از آن که حیوانی را تیر زدند، مثلاً در آب بیفتد و انسان بداند که حیواان به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده، حلال است ، بلکه اگر شک کند که فقط برای تیر بوده یا نه، حلال نمی‌باشد.
مسئله 2604 ـ  اگر با سگ غصبی و یا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کنند، شکار حلال است و مال خود او می‌شود، ولی گذشته از آن که گناه کرده باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد.

ملاحظات:

1- علاقه‌مندان می‌توانند در رابطه با مسائل شرعی صید و شکار به رساله عملیه مراجع تقلید مراجعه نمایند.
 2- با توجه به آموزش تئوری و عملی تیراندازی برای متقاضیان دریافت مجوزحمل سلاح‌های شکاری و ورزشی توسط معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران، به زودی مطالب آموزشی و تخصصی مفید درخصوص موارد فوق در این سایت منتشر خواهد شد.