شناخت مختصر سلاح های غیر شکاری

 
شناخت مختصر سلاح‌های غیرشکاری :

سلاح‌های غیرشکاری ازنظر کاربرد به سه دسته تقسیم می‌شوند : خفیف، ورزشی، بیهوشی که به صورت خلاصه به تعریف آنها پرداخته می‌شود :


الف ـ سلاح‌های خفیف:
این تفنگ‌ها صرفاً دارای مقاصد آموزشی  است، اسلحه خفیف کشندگی لازم برای شکار را نداشته و سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای این نوع سلاح پروانه شکار صادر نمی
‌‌نماید، کالیبر این نوع سلاح 22 میلیمتر بوده و پوکه‌های آن کوچک و فقط برای تمرین تیراندازی و مسابقات ورزشی به کار می‌رود.


ب ـ سلاح‌های ورزشی:
این نوع سلاح‌ها از نوع ساچمه‌زنی و خفیف مخصوص ورزشکاران بوده که برای مسابقات ورزشی کاربرد داشته و تحت نظارت فدراسیون تیراندازی کشور اداره می‌شود، مجوزحمل این سلاح‌ها دو ساله بوده و سهمیه مهمات به آنها واگذار نمی‌گردد.

نوع ساچمه‌زنی ورزشی همانند شکاری بوده و تفاوت آنها در چوک سر لول بوده که در مدل ورزشی از نوع چوک متحرک می‌باشد.

نوع خفیف ورزشی کالیبر 22 بوده و به شکل طپانچه می‌باشد.


ج ـ سلاح‌های بیهوشی:
مخصوص زنده گیری حیوانات وحشی و ولگرد بوده که این سلاح‌ها غالبا در اختیار شهرداری‌هاست و واگذاری آن به افراد ممنوع می باشد.