بيشتر
نکاتی از قانون شکار و صید


 
نکاتی از قانون شکار و صید :

     ــ  انجام اعمال زیر براساس ماده 10، 11 و 12 قانون شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست دارای جرایم نقدی و جزایی می‌باشد.

     ــ  شکار و صید جانوران وحشی بدون پروانه شکار.

     ــ  شکار بیش از میزان قیدشده در پروانه شکار.

     ــ  از بین‌بردن درختان و گیاهان در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌ های حیات وحش.

     ــ  شکار در مناطق ممنوعه.

     ــ  شکار با استفاده از اسلحه دیگران.

     ــ  شکار جانوران وحشی و حمایت‌شده بدون داشتن پروانه شکار ویژه.

     ــ  شکار جانوران وحشی کمیاب.

     ــ  شکار و کشتار حیوانات با استفاده از سمّ ، مواد منفجره و یا تعقیب آنها با وسایل نقلیه موتوری.

     ــ  سازمان حفاظت محیط‌ زیست به استناد قانون موجود می‌تواند لغو مجوزحمل سلاح افراد متخلف را درخواست نماید.

     ــ  استفاده غیرمجاز از اسلحه شکاری در درگیری‌های طایفه‌ای و یا اقدام به قتل دیگران جُرم محسوب شده و با متخلف برابر مقررات محاکم قضایی برخورد خواهد شد.

 

بيشتر
بيشتر